פוליסת ביטוח במסגרתה תוכל לבטח את מבנה הדירה ו/או את תכולת הדירה שלך בגין סיכוני גניבה, פריצה, שריפה, נזקי מים, פגעי טבע, רעידת אדמה שירות לטיפול בנזקי מים ונוזלים ביטוח אחריות כלפי צד שלישי , אפשרות כיסוי להוצאות בגין שכ"ד או אובדן הכנסה משכ"ד עד ל-12 חודשי שכ"ד ובנוסף ניתן להרחיב את הפוליסה ולכלול ביטוח על הסיכונים עבור דברי ערך, כגון: תכשיטים, מצלמות, פרוות וכלי נגינה, למקרי נזק או אובדן, גם בעת הימצאם מחוץ לדירה.