החיסכון הפנסיוני מיועד לספק לכם יציבות כלכלית גם לאחר היציאה לפנסיה.

חיסכון כזה מעניק לכם יציבות פיננסית ויכולת לשמור על רמת החיים אליה הורגלתם גם לאחר שנפסקת המשכורת החודשית, בכפוף לשכר בגינו מופקדת הפרמיה לפנסיה ומבנה ההפקדה.

הביטוח הפנסיוני הוא אחד מהנכסים הפיננסים החשובים ביותר לכל אדם ומאחר וגודל הסכום שתחסכו תלוי במשך התקופה בה חסכתם, לכן מומלץ להתחיל לחסוך החל מההכנסה הראשונה.