התוכנית מיועדת עבור עצמאים, שהכנסתם היחידה היא מעבודתם כעצמאים המעוניינים ליהנות מחיסכון פנסיוני וכיסויי ביטוח כמו שכירים. התוכנית מספקת לכם, מלבד חיסכון שיבטיח את עתידכם הכלכלי לאחר הפרישה, גם כיסוי ביטוחי למקרי אסון.

התוכנית מתאימה גם אם אתם שכירים בעלי הכנסה נוספת כעצמאים. במצב זה, כדאי מאוד להצטרף לתוכנית תגמולים לעצמאים ולהגדיל את ההפרשות לפנסיה גם מהכנסותיכם כשכירים. משמעות הדבר היא סכום גדול יותר שיעמוד לרשותכם עם היציאה לפנסיה.