קרן השתלמות היא תכנית חיסכון לשכירים ועצמאים שיתרונה העיקרי הנו הפטור ממס על הקרן ועל רווחיה. הפטור ממס ניתן כאשר הכספים נמשכים מהקרן לאחר תקופה קצרה יחסית של שש שנים מיום פתיחת התכנית. בעבר, נועד החיסכון בקרן לצרכי לימודים, אך כיום ניתן לעשות בו שימוש לכל צורך, והדבר הפך את החיסכון בקרן לפופולארי במיוחד.