קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח הארוך, המיועדת בעיקר לשמש אתכם בתקופת הפנסיה, לצד חסכונות פנסיוניים אחרים. המדינה תומכת בחיסכון בקופות הגמל, הפקדת הכספים בהן מוכרות לצורך מס, בהתאם להכנסות המפקיד.

בקופת גמל קיימת גמישות לגובה ההפקדות, ניתן לעבור מתוכנית קופל גמל אחת לשנייה ללא ויתור על זכויות. כמו כן ניתן להפסיק את ההפקדות לקופה בכל זמן וללא קנסות.