במסגרת פוליסת ביטוח מקיף לרכב, תוכל לקבל כיסוי לנזק או לאובדן גמור שייגרם לרכבך כתוצאה מאש, התפוצצות, שיטפון, סערה, התנגשות, התהפכות, גניבה וכל נזק תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה ומעשה זדון.

 כיסוי עבור אחריותך בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב.

 

אנו בסוכנות ביטוח איי פוליסה מציעים ביטוח לרכבך, המותאם במיוחד עבורך, אשר מחירו מתבסס על מאפייני הנהגים וסגנון נהיגתם . לכן הצעות המחיר שלנו צפויות להיות נמוכות יותר מאחרים.