במידה ויש צורך לגרור הרכב – צרו קשר עם חברת הגרירה.

המידע לגבי חברת הגרירה מצוין על גבי תעודת ביטוח החובה שלכם.

 והיה ואינכם מוצאים, ניתן להתקשר לכל אחת מהחברות על פי הסדר הבא ולבדוק היכן אתם מבוטחים:

 

שלמה סיקסט 6448*

שגריר 8888*

פמי פרמיום 6560*

קול איילון 6677*

ממסי 5202 *

דרכים 2008*