פוליסת ביטוח למבנה הדירה מיועדת למקבלי משכנתא. הפוליסה מבטיחה כי במקרה של נזקים למבנה הדירה, תקבל פיצוי כספי לכיסוי הנזק. סכום הביטוח צריך להיות בגובה המשכנתא לפחות, אולם לקבלת הגנה מקיפה מומלץ לבטח את מלוא ערך הדירה.

פוליסת הביטוח, משכנתא בטוחה, מעניקה את הכיסויים הבאים:

נזקי שריפה, דליקה, התפוצצות והתלקחות

נזקי סערה, כולל גשם, שלג, שטפון והצפה

נזקי רעידת אדמה

פגיעה או התנגשות כלי רכב או כלי טיס

פעולת זדון, פריצה, גניבה ושוד

כיסוי חבות כלפי צד שלישי

כיסוי נזקים למבנה הדירה כתוצאה מנזקי מים ונוזלים אחרים

התקשרו אלינו: 077-9019111