פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל,  מיועדת לנוסעים לחו"ל, המעוניינים בכיסוי רפואי רחב וביכולת להתאים את הכיסוי הביטוחי לאופי נסיעתם ולמצב בריאותם.
ביטוח נסיעות לחו"ל מורכב משני חלקים - ביטוח רפואי וביטוח כבודה. הביטוח הרפואי מכסה בין היתר הוצאות טיפול ואשפוז, רכישת תרופות, הטסה רפואית ישראל, פינוי יבשתי, אוירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית חולים קרוב, טיפולי חירום בשיניים חיפוש איתור וחילוץ ופינוי לבית חולים במקרה של תאונה. ביטוח מטען (כבודה) מכסה מפני נזק, גניבה או אובדן הציוד האישי במהלך השהות בחו"ל.

לפני נסיעה לחו"ל, חשוב להיערך נכון ולמזער ככל האפשר את הסיכוי לעוגמת נפש בזמן הנסיעה, כתוצאה ממחלה או אובדן המטען ובכך ליהנות מראש שקט וחופשה נטולת דאגות.