מצב סיעודי מוגדר כמצב שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לעצמו ברמה הבסיסית כתוצאה ממחלה, פציעה, תאונה או ליקוי בריאותי וזקוק לעזרה בביצוע הפעולות האלמנטריות לקיום כגון: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים - עשיית צרכים, או להתנייד. פעולות הידועות כ-ADL (Activities of Daily Living).

או מצב בריאות ותפקוד ירודים בשל "תשישות נפש" שנקבעה על-ידי רופא מומחה בתחום. "תשישות נפש" מוגדרת כפגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית. "תשישות נפש" כוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן, וכן ליקויים המחייבים השגחה במרבית שעות היממה, על-פי קביעת רופא מומחה לעניין. מצב בריאותי זה מקורו במחלות כאלצהיימר או דמנציה על צורותיהן השונות.

ביטוח סיעודי מכסה את עלויות הטיפול וההוצאות הנלוות, וחוסך לכם דאגות פיננסיות והפיכה לנטל על קרוביכם.