ניהול של כל עסק, קטן או גדול, טומן בחובו סיכונים רבים. סיכונים אלה אינם קשורים רק למאזן הרווח וההפסד של העסק, אלא גם לשלל בעיות העשויות להתעורר כתוצאה מנזקי טבע, פריצה או כל משבר אחר היכול לפקוד אותו ולהכביד על בעל העסק בעלויות גבוהות שיכולות להוביל לסגירתו. ביטוח עסק מגן על העסק שלכם מפני סיכונים אלה ומאפשר לכם לנהל את העסק בביטחון וללא דאגות.

פוליסת ביטוח לעסק הינה פוליסה המותאמת לצורך העיסקי ומעניקה כיסוי מקיף המותאם אישית מפני מבחר סיכונים לרכוש, למבנה ולתכולת העסק.

אנו נתאים לכם מערך ביטוחים מתוך מגוון מוצרים, המבוסס על פעילות העסק שלכם

אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מעניק לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין של צד ג', כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית שנעשתה על ידך, או על ידי כל אדם שהועסק או מועסק על ידך. בנוסף, כוללת הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.

  • למי מיועדת הפוליסה?

פוליסה זו מיועדת לבעלי מקצוע חופשי, כגון עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רואי חשבון וכדומה, החשופים לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית.

חבות המוצר

  • ביטוח אחריות המוצר מעניק למבוטח כיסוי בגין אחריותו החוקית של יצרן לנזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצר שיוצר על-ידי המבוטח או אשר המבוטח נחשב כיצרן שלו על-פי חוק.
  • למי מיועדת הפוליסה?

ביטוח אחריות המוצר מיועד ליצרנים ומשווקים המעוניינים בכיסוי מקיף ובהגנה רחבה בגין חבות כספית כלפי צד שלישי, בשל אירוע תאונתי שגרם לנזק פיזי לגוף או לרכוש צד שלישי כלשהו בעקבות השימוש במוצר.

חוק האחריות למוצרים פגומים (תש"ם-1980) חושף את היצרנים והמשווקים לתביעה בגין אחריות על המוצרים אותם הם מייצרים, מייבאים או משווקים. תביעות מסוג זה מעמידות את העסק בסכנה

לחבות כספית בגין נזקי רכוש או נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים, זאת גם במקרים בהם לא הוכחה רשלנות מצד היצרן.